Raspored-Engleski jezik I i Engleski jezik III

Obaviještavaju se studenti 1. i 2. godine da će se nastava iz kolegija Engleski jezik I i Engleski jezik III održavati prema posebno definiranom rasporedu