Godišnje izvješće 2018.

Poslovnik o radu Stručnog vijeća VŠIKM

Poslovnik o radu Upravnog vijeća VŠIKM

Poslovnik Povjerenstva za kvalitetu VSKIM

Pravilnik o radu i izboru studentskog pravobranitelja VSIKM

Pravilnik o studiranju VŠIKM

Pravilnik o unutarnjem sustavu osiguravanja i unaprjedjenju

Pravilnik o unutarnjem ustroju VŠIKM

Priručnik za osiguravanje i unaprijeđenje kvalitete VSIKM

Pravilnik o dodjeli dekanove nagrade