Digitalization of education

This book appeared at the right time given the recent emphasis on curriculum reform of the education system in the Republic of Croatia. Its intention is to incorporate technology into the education system together with an abundance of significant opportunities and challenges. ICT plays a significant role in the education of the digital age, and […]

Science in education

The book talks about cybernetics in education and addresses the main issues of education system management with illustrations in the examples.

Digital environment and education

The book is a collaborative writing by a group of authors who discuss relevant issues of the digital environment in education. The main goal is to encourage schools and higher education institutions to adequately implement digital educational processes in teaching.

Obrazovanje bez alternative

U svijetu, koji se transformira sveprisutnim, brzim digitalnim napretkom i temeljnim pomacima na tržištu obrazovanja, većina institucija se širi kako bi nastavila utjecati na rezultate dok je ostala konkurentna i, u nekim slučajevima, u pokretu. Na ovom skupu prikazat ćemo neka pitanja koja institucije moraju uzeti u obzir pri razvoju svoje strategije u ovom brzom […]

Novi pristupi sustavu cjeloživotnog obrazovanja

Knjiga „Novi pristupi sustavu cjeloživotnog obrazovanja“ rezultat je rada grupe autora i obuhvaća sljedeća poglavlja: 1. Suvremeni pogledi na teorijske osnove obrazovanja uloga e-obrazovanja u cjeloživotnom učenju 2. Perspektive visokog obrazovanja u kontekstu multimedijalne kulture 3. Upravljanje znanjem 4. Kako učiti 5. Koliko programski sadržaji usvojeni preko medija i medijskih strategija utječu na formiranje znanja […]

KNJIGA SAŽETAKA / BOOK OF ABSTRACTS

Koje su prepreke uspješnijim promjenama sistema obrazovanja u našim uvjetima? Koliko nam iskustva boljih pomažu u poboljšanju rada naših institucija i aplikaciji multidisciplinarnih pristupa? Jesmo li spremni za primjenu spomenutih i novih pristupa u našoj obrazovnoj praksi? • Osnovni problemi i proturječnosti u obrazovanju• Koliko nova znanja i programski sadržaji usvojeni preko medija i novih […]

NOVI PRISTUPI SUSTAVU CJELOŽIVOTNOG OBRAZOVANJA

Knjiga „Novi pristupi sustavu cjeloživotnog obrazovanja“ rezultat je rada grupe autora i obuhvaća sljedeća poglavlja: 1. Suvremeni pogledi na teorijske osnove obrazovanja uloga e-obrazovanja u cjeloživotnom učenju2. Perspektive visokog obrazovanja u kontekstu multimedijalne kulture3. Upravljanje znanjem4. Kako učiti5. Koliko programski sadržaji usvojeni preko medija i medijskih strategija utječu na formiranje znanja6. Budućnost obrazovanja ‒ izazovi […]

ELEKTRONIČKO POSLOVANJE

Tradicionalno poslovanje zasnovano je na korištenju strukturiranih papirnih dokumenata u općeprihvaćenoj komunikaciji između učesnika u procesu poslovanja. Novina koju je sobom donijela tehnologija elektroničkog poslovanja (engl. e-Business) često se poistovjecuje i brka s pojmom elektroničkog trgovanja (engl. e-Commerce). Elektroničko trgovanje uključuje razmjenu dobara i usluga izmedu kupaca, poslovnih partnera i prodavatelja (dobavljač interagira s proizvođačem, […]

FAIRWAY

As a Maritime English teacher I noticed there was a need for a topic-based English coursebook that would provide texts and exercises for undergraduate students acquiring competencies related to navigation, nautical tourism, yachts and marina technologies, port management, shipbuilding, shipping companies, shipping and other marine services, fleet and personnel management, environment preservation, and so on.Participating […]

PSIHOLOGIJA

Udžbenik je rađen prema programu psihologije za studente prve godine u Visokoj školi za kadrovski i inspekcijski menadžment u Splitu.Obrađena su sljedeća područja:– predmet i zadatci psihologije;– razvoj psihologije i njene discipline;– metode u psihologiji;– tehnike i instrumenti u psihološkim istraživanjima;– osjeti i percepcije;– pamćenje;– mišljenje;– učenje;– inteligencija;– temperament i njegove karakteristike;– karakter i njegove […]