Teme završnih radova

 1. Značaj sredstava pomorskog prometa u pomorskoj privredi

 

 1. Tehnološke osobine brodova za prijevoz nafte i njenih derivate

 

 1. Karakteristike izvedbenih turbinskih pogona na brodovima

 

 1. Smještaj i obilježja prostora za teret

 

 1. Razvoj i prostorni raspored brodogradnje u svijetu i okosnica na Republiku Hrvatsku
 1. Projektiranje informacijskog sustava (na konkretnom poslovnom sustavu)
 2. Vrste zaštita informacijskih sustava
 3. Informiranje u poslovnoj komunikaciji inspekcijskog nadzora (na konkretnom poslovnom sustavu)
 4. Životni ciklus informacijskog sustava u pomorskoj tvrtki
 5. Poslovni informacijski sustav u pomorskoj kompaniji

1.Razvoj svjetske kontejnerske flote

2.Upravljanje brodovima za rasute terete

3. Sustav upravljanja sigurnosti na brodi i u pomorskom poduzeću

 

1.Uloga priznatih organizacija za statutarnu certifikaciju u pomorstvu

 1. Worldwide Port State Inspection System
 2. Sigurnosna zaštita brodova

 

 1. Upravljanje gradnjom broda
 2. Brodski propulzijski sustavi
 3. Brodska goriva i propisi o onečišćenju zraka
 1. Primjena kvantitativnih metoda pri poslovnom odlučivanju u pomorskom poslovanju
 2. Kibernetika kao upravljačka metoda u pomorskoj inspekciji
 3. Optimalno upravljanje sistemom na primjeru održavanja broda – metoda mrežnog planiranja
 4. Modeli i metodologija modeliranja kao upravljački proces u inspekciji remonta brodova
 5. Kvantitativne metode u poslovanju kompanijske inspekcije broda

 

 1. Skladištenje robe

 

 1. Prijevozi kao dio logistike

 

 1. Informacijski i komunikacijski sustavi logističke funkcije poduzeća

 

 1. Održavanje brodskog pogona
 2. Priprema dokovanja broda
 3. Troškovi održavanja broda

 

 1. Sigurnost web – aplikacija za elektroničko poslovanje – analiza primjera
 2. Povjerenje u elektroničko poslovanje u pomorstvu – analiza primjera
 3. Dinamičko okruženje za e-poslovanje u pomorskoj kompaniji
 4. Perspektive elektroničkog poslovanja u pomorstvu
 5. Mobilno poslovanje u pomorstvu
 6. Elektroničko poslovanje stanje i perspektive u pomorstvu

 

 1. Pouzdanost tehničkih sustava

 

 1. Kvarovi tehničkih sustava

 

 1. Brodski sustavi i njihova pouzdanost te održavanje istih

 

 1. Rizici i odlučivanje kod rizika

 

 1. Metode upravljanja rizicima

 

 1. Rizici u pomorstvu i upravljanje tim rizicima

 

1.Sustavi nadzora pomorske plovidbe

 1. Dokumenti i svjedodžbe broda u međunarodnoj plovidbi
 2. Pomorsko zaskonodavstvo EU

 

 1. Metode za odlučivanje u uvjetima nepouzdanosti (nesigurnosti)
 2. Primjena metoda analitičkoga hijerarhijskog procesa u odlučivanju u inspekciji
 3. Uloga informacijskih sustava u procesu odlučivanja
 4. Matematički modeli u odlučivanju
 5. Kvantitativni pristup odlučivanju i osnova procesa odlučivanja