Upisi

Studij na Visokoj školi za inspekcijski i kadrovski menadžment u Splitu, upisuje se na temelju razredbenog postupka.

Razredbeni postupak za studente/ice sastoji se od bodovanja:

 • uspjeha postignutog u svakom razredu srednje škole
 • uspjeha završnoga maturalnoga rada
 • intervjua

Prijave za upis i razredbeni postupak

 • rodni list (original ili ovjerena preslika)
 • domovnica (original ili ovjerena preslika)
 • svjedodžba (ili potvrda) o završenoj srednjoj školi (original ili ovjerena preslika)
 • svjedodžbe (ili potvrde) svih razreda srednje škole (originali ili ovjerene preslike)
 • preslika dokaza o eventualnomu posebnom statusu
 • kratki životopis
 • popunjena tiskanica za prijavu, koja se može naći na dnu ove stranice i u Studentskoj referadi
 • potvrda o uplati i za pokriće troškova razredbenog postupka na žiro-račun HR7324070001100432311,  Model: HR99.

Dokumenti potrebni za upis

 • upisni list
 • indeks
 • dvije fotografije u boji, formata 6×4 cm
 • potvrda o plaćenim troškovima upisa (490,00 kuna na žiro-račun Škole)
 • potvrda o plaćenoj školarini u cijelosti ili prva rata
 • ugovor o međusobnim pravima i obvezama (sklapa se između studenta/ice i
  Visoke škole za inspekcijski i kadrovski menadžment u Splitu – solmizacija ugovora).

Kontakti za postupak upisa

Što mediji kažu o nama

Plaćanje

Školarina za akademsku godinu 2021./2022. iznosi 19.000,00 kuna ukoliko
se plaća u cijelosti. Plaćanjem na rate, iznos školarine uvećava se za
5% i iznosi 19.950,00 kuna. Studenti koji plaćaju školarinu na rate
dužni su kod javnog bilježnika ovjeriti Ugovor o školovanju o svom
trošku.

Način uplate troškova školovanja

Student može troškove školovanja uplatiti po svom izboru na jedan od sljedećih načina:

– u cijelosti, prilikom upisa na studij, ili u više rata i to pri upisu 4.950,00 kuna,
a ostalo u šest mjesečnih rata po 2.500,00 kuna – Krediti poslovnih banaka

Uplatom školarine student stječe pravo na:

 • pohađanje predavanja, seminara i vježbi
 • konzultacije (osobno i elektroničkom poštom)
 • mentorstvo
 • korištenje školske i sveučilišne knjižnice
 • studentsku iskaznicu kojom se stječu sva studentska prava