Upisi

Studij na Visokoj školi za inspekcijski i kadrovski menadžment u Splitu, upisuje se na temelju razredbenog postupka.

Razredbeni postupak za studente/ice sastoji se od bodovanja:

 • uspjeha postignutog u svakom razredu srednje škole
 • uspjeha završnoga maturalnoga rada
 • intervjua

Prijave za upis i razredbeni postupak

 • rodni list (original ili ovjerena preslika)
 • domovnica (original ili ovjerena preslika)
 • svjedodžba (ili potvrda) o završenoj srednjoj školi (original ili ovjerena preslika)
 • svjedodžbe (ili potvrde) svih razreda srednje škole (originali ili ovjerene preslike)
 • preslika dokaza o eventualnomu posebnom statusu
 • kratki životopis
 • popunjena tiskanica za prijavu, koja se može naći na dnu ove stranice i u Studentskoj referadi
 • potvrda o uplati i za pokriće troškova razredbenog postupka na žiro-račun HR7324070001100432311,  Model: HR99.

Dokumenti potrebni za upis

 • upisni list
 • indeks
 • dvije fotografije u boji, formata 6×4 cm
 • potvrda o plaćenim troškovima upisa (490,00 kuna na žiro-račun Škole)
 • potvrda o plaćenoj školarini u cijelosti ili prva rata
 • ugovor o međusobnim pravima i obvezama (sklapa se između studenta/ice i
  Visoke škole za inspekcijski i kadrovski menadžment u Splitu – solmizacija ugovora).